Aktuální projekty


Hořovice


Výstavba Nemocnice nové generace

Plánovaná doba výstavby: 2021 - 2025
Investice: 2,5 miliardy Kč

Projekt Nemocnice Hořovice – Nemocnice nové generace je na celoevropské úrovni zcela unikátní projekt, který má za cíl sloučit provoz velké nemocnice, poskytující v běžných dobách zdravotní péči napříč medicínskými obory, s nadstavbovou možností rychlé několikafázové konverze na infekční pracoviště pro potřeby Středočeského kraje a Prahy.

Nemocnice nové generace má deklarovanou ambici stát se referencním pracovištem s cílem vybudovat moderní objekt schopný konvertovat svůj provoz na infekční oddělení s možností izolace nakažených a suspektních pacientů pro zvládnutí případné pandemické hrozby.

Hořovice


Další bytové jednotky pro zaměstnance nemocnice

Plánovaná doba výstavby: 2022 - 2024

V Hořovicích vzniká další komplex bytových jednotek pro zaměstnance holdingu AKESO. V roce 2021 byla dokončena stavba prvních 96 bytových jednotek, které budou nyní rozšířeny o další moderní byty. Nový projekt přinese dostupné, komfortní a prostorné bydlení v bezprostřední blízkosti nemocnice. 

Byty prémiové kvality budou nabízeny v dispozicích 2+kk a 3+kk. Každý z bytů bude při předání plně vybaven nábytkem i všemi spotřebiči. Domy budou zděné s monolitickými stropy, přičemž součástí patrových bytů budou balkony.

Hořovice


Výstavba administrativní budovy v Hořovicích

Plánovaná doba výstavby: 2022 - 2023
Investice: 100 milionů Kč

V prvním čtvrtletí roku 2022 zahájí CONSTRUCTION TEAM výstavbu administrativní a provozní budovy v areálu Nemocnice Hořovice.

Nová budova bude využita zejména k zajištění provozu širokého spektra administrativních činností i jako podpůrné místo pro uchovávání dokumentů.

Suterén bude určen pro technické zázemí pracovníků údržby a pro část provozu patologicko-anatomického oddělení. V prvním nadzemní podlaží pak bude umístěna například laboratoř patologie. Do budoucna je plánována výstavba obdobného centra i pro Rehabilitační nemocnici Beroun.

Hořovice, Beroun


Výstavba datových center

Plánovaná doba výstavby: 2021 - 2024

V roce 2022 jsme zahájili výstavbu nových datových center v Nemocnici Hořovice a v Rehabilitační nemocnici Beroun. Špičková datová centra se stanou významným vylepšením IT infrastruktury zdravotnických zařízení holdingu AKESO.

Centra budou vybavena všemi potřebnými technologiemi včetně záložní konektivity nebo náhradního zdroje elektrické energie. Pro samotné pacienty zajistí datová centra jak chod stávajících aplikací (jako je třeba eTriáž pro vstup do nemocnice), tak i aplikací chystaných v podobě portálu pro snadnou orientaci ve zdravotnických zařízeních holdingu.


Další aktuální projekty